Εκδόσεις ΕΚΦΕ Αιγάλεω

Οι «Εκδόσεις Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Αιγάλεω» ξεκινούν το ταξίδι τους.

5oiΗλεκτρονική έκδοση: «Πρακτικά 5ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών»

 

8oiΗλεκτρονική έκδοση: «Πρακτικά 8ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών»