Επιμορφωτικά σεμινάρια στο CERN 2017

1ο σεμινάριο : 27 Αυγούστου 2017 - 30 Αυγούστου 2017 (30 καθηγητές).
2ο σεμινάριο : 30 Αυγούστου 2017 - 2 Σεπτεμβρίου 2017 (30 καθηγητές).

Αιτήσεις μέχρι 10 Φεβρουρίου 2017.

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης στο CERΝ (Ανακοίνωση - Πρόσκληση)

Αίτηση

Επιλεγέντες

Διαβιβαστικό για τις συμμετοχές, Συμμετέχοντες (αρχείο xls).