Αποτελέσματα επιλογής 2017 για το CERN

Αιγάλεω, 2/3/2017

ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικά σεμινάρια για για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης στο CERN

Σχετ. ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΔΣΔΕ/Τμήμα Α΄, αρ.πρωτ.: 210475/Δ2/09-12-2016

Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τα επιμορφωτικά σεμινάρια στο CERN ήταν 237 από εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε 48 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από τις 58 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας).

Τα αποτελέσματα και ο τρόπος επιλογής των 60 εκπαιδευτικών, που καλούνται να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι στο συνημμένο αρχείο. Αν υπάρξουν κενές θέσεις, λόγω ακυρώσεων, θα ειδοποιούνται και οι άλλοι αιτούντες για τα σεμινάρια.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τους συμμετέχοντες.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την συμμετοχή.

Ευγενία Τσιτοπούλου ? Χριστοδουλίδη

Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Αιγάλεω