Δελτίο Τύπου Αθήνα 5 Ιουλίου 2017 Debrecen

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ?Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡ?ΠΗ
http://ekfeaigaleo.mysch.gr

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2017

?ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

"?ιεθνής επιτυχία Ελλήνων καθηγητών Φυσικών Επιστη?ών"

Ο?άδα Ελλήνων εκπαιδευτικών κέρδισε βραβεία και διακρίσεις στο 10ο Πανευρωπαϊκό φεστιβάλ «Οι Φυσικές Επιστή?ες στο Προσκήνιο» (Science on Stage), που έγινε στο συνεδριακό κέντρο K?lcsey στο Debrecen της Ουγγαρίας, από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2017. Την Ελληνική αποστολή αποτελούσαν οι βραβευθέντες εκπαιδευτικοί των «9ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειρα?άτων Φυσικών Επιστη?ών», που πραγ?ατοποιήθηκαν στις 11 και 12 Νοε?βρίου 2016, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, και ήταν:

1.   Ορφανάκης Μιχάλης, φυσικός, Γενικό Λύκειο Μακρύ Γιαλού, Ιεράπετρα, Κρήτης,

2.   Νούσης  Βασίλειος,  φυσικός,  Υπεύθυνος  του  Εργαστηριακού  Κέντρου  Φυσικών Επιστη?ών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θεσπρωτίας,

3.   Παρισοπούλου Ευαγγελία, χη?ικός, Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, Θεσσαλονίκη,

4.   Πετούσης Χρήστος, φυσικός, 6ο  Γυ?νάσιο Κατερίνης,

5.   Πούτος Πέτρος, ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός ΤΕΙ, 1ο ΕΠΑ.Λ. Σαλα?ίνας,

6.   Τσουτσουδάκης     Αστρινός,     φυσικός,     Γενικό     Λύκειο     Γαζίου     «?ο?ήνικος Θεοτοκόπουλος», Ηράκλειο, Κρήτης,

7.   Μαργαρίτης Αντώνιος, χη?ικός, Πρότυπο Πειρα?ατικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης

8.   Μαράκης  Γεώργιος,  φυσικός,  Πρότυπο  Πειρα?ατικό  Γενικό  Λύκειο  Ηρακλείου Κρήτης

9.   Βίλλιας Γεώργιος, βιολόγος, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής και

10. Τσιτοπούλου  ?  Χριστοδουλίδη  Ευγενία,  φυσικός,  Υπεύθυνη  του  Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστη?ών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγρά??ατος «Οι Φυσικές Επιστή?ες στο Προσκήνιο» και αρχηγός της Ελληνικής αποστολής.

Τα φεστιβάλ είναι η κεντρική εκδήλωση του προγρά??ατος «Οι Φυσικές Επιστή?ες στο Προσκήνιο» (Science on Stage) και   πραγ?ατοποιούνται κάθε δύο χρόνια. Το Science on Stage ξεκίνησε το 2000 (αρχικά ως «Physics on Stage» και αργότερα ως «Science on Stage») ως εκπαιδευτική πρωτοβουλία που χρη?ατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2007 η πρωτοβουλία συνεχίζεται από ?ία ο?άδα Ευρωπαίων εκπαιδευτικών που ίδρυσαν το «Science on Stage», επιστη?ονικό σω?ατείο ?η κερδοκοπικό ?ε έδρα το Βερολίνο, που υπόκειται στον Γερ?ανικό νό?ο, έχει παραρτή?ατα σε 30 Ευρωπα?κές  χώρες και ένα δίκτυο 100000 STEM εκπαιδευτικών στις 30* αυτές χώρες. Υπεύθυνη του Ελληνικού τ?ή?ατος, και ιδρυτικό ?έλος του Science on Stage, είναι η κα. Ευγενία Τσιτοπούλου ? Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.

Με τα διεθνή φεστιβάλ, το «Science on Stage» υποστηρίζει την επαγγελ?ατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Ο γενικός στόχος είναι η αντι?ετώπιση του επιστη?ονικού αλφαβητισ?ού, η προσέλκυση περισσότερων σπουδαστών στις Θετικές Επιστή?ες, την Τεχνολογία, την Μηχανική και την Πληροφορική και η βελτίωση της διδασκαλίας συνδέοντας εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθ?ιας και ?ευτεροβάθ?ιας εκπαίδευσης, που επεξεργάζονται και παρουσιάζουν πρωτότυπες ιδέες, νέες ?εθόδους διδασκαλίας και πειρα?ατικές κατασκευές που αναζωογονούν τα ?αθή?ατα των Φυσικών Επιστη?ών στα σχολεία (ανεξαρτήτως αναλυτικών προγρα??άτων των συ??ετεχόντων χωρών) και αναδεικνύουν την ά?εση σύνδεσή τους ?ε την καθη?ερινή ?ας ζωή.

Στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ, που φέτος είχε θέ?α «Inventing the future of science education» («Εφευρίσκοντας το ?έλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστη?ών»), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συ??ετείχαν, ?αζί ?ε 400 συναδέλφους τους από 32 άλλες χώρες*, σε σε?ινάρια, workshops και επιδείξεις των κατασκευών τους. Οι εργασίες ?ε θέ?α:

1.  «Οπτικός  Αξονικός  Το?ογράφος  ?ε LEGO ? Αξονική  Το?ογραφία  σε Gummy Bears» του Ορφανάκη Μιχάλη κέρδισε το Βραβείο στην κατηγορία «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστη?ών» (ICT in Science Education) που διαγωνίσθηκε. Ο συνολικός αριθ?ός των εργασιών που διαγωνίστηκαν σε αυτή την κατηγορία ήταν 29.

2.  «Κατασκευή   Ρο?ποτικού   Φωτοβολταϊκού    Ανιχνευτή, (Tracker) ?ε Μερική Προσο?οίωση   της Κίνησης  της Γης», ο?αδική εργασία ?ε εκπρόσωπο τον Πούτο Πέτρο κέρδισε  το Βραβείο του «Απαιτητικότερου και καινοτό?ου πειρά?ατος» (Demanding and innovation experiment) του φεστιβάλ από τις 233 συνολικά εργασίες που παρουσιάσθηκαν.

Επελέγησαν  από  την  ?ιεθνή  Επιτροπή  του  προγρά??ατος  και  παρουσιάσθηκαν  στα Highlights (σε ολο?έλεια):

1.  «Το Oπτικό Σύστη?α  του Ψαριού και η Υποβρύχια  Οραση του Ανθρώπου», των Μαργαρίτη Αντωνίου και Μαράκη Γεωργίου (1η η?έρα) και

2.  «Οπτικός  Αξονικός  Το?ογράφος  ?ε LEGO ? Αξονική  Το?ογραφία  σε GummyBears» του Ορφανάκη Μιχάλη (2η η?έρα)

Επίσης όλες οι εργασίες των Ελλήνων εκπαιδευτικών προσκλήθηκαν να παρουσιασθούν στους εκπαιδευτικούς της Κύπρου, του Βελγίου, της Γερ?ανίας, της Ισλανδίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Ουγγαρίας, της Ουκρανίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας. Ελληνικές εργασίες παρουσιάσθηκαν από την Ουγγρική τηλεόραση και από την τηλεόραση της Ταϋλάνδης.

Έως σή?ερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις επτά από τις εννέα διοργανώσεις του προγρά??ατος που συ??ετείχε.

Φωτογραφίες από το φεστιβάλ είναι ανηρτη?ένες στην διεύθυνση: http://sons2017.eu/news/ και βίντεο των εργασιών στην διεύθυνση: https://www.youtube.com/user/ScienceonStageEurope/videos

Την επίση?η έναρξη του φεστιβάλ έκανε ο Υπουργός Παιδείας της Ουγγαρίας L?szl? Palkovics, ο Interim Director του European Institute of Innovation and Technology Martin Kern, εκ ?έρους του Tibor Navracsics, Ευρωπαίου Επίτροπου για την   Εκπαίδευση, τον Πολιτισ?ό, την Νεολαία και τον Αθλητισ?ό, ο Καθηγητής Zolt?n Szilv?ssy, Πρύτανης του University of Debrecen και ο L?szl? Papp, ?ή?αρχος του Debrecen. Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν 600 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη.

Το επό?ενο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ θα γίνει το 2019 στο Cascais (Πορτογαλία).

Οι Έλληνες καθηγητές Φυσικών Επιστη?ών, και συνακόλουθα οι ?αθητές των σχολείων ?ας, θα είχαν πολλά να ωφεληθούν από την ε?πειρία  ?ας, το εκπαιδευτικό υλικό και τις προτάσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές εκπαιδευτικών και ?αθητών που ?εταφέρου?ε, τα οποία θα προσπαθήσου?ε να διαδώσου?ε ?ε όλους τους πρόσφορους τρόπους: σε συνέδρια, η?ερίδες και άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά. Σε αυτή ?ας την προσπάθεια, ευελπιστού?ε ότι θα εξακολουθήσου?ε να έχου?ε την αρωγή και την ενθάρυνση του Υπουργείου Παιδείας, όπως συνέβη έως σή?ερα.

Η αρχηγός της Ελληνικής αποστολής

Ευγενία Τσιτοπούλου ? Χριστοδουλίδη
Υπεύθυνη της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγρά??ατος,
Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστη?ών Αιγάλεω

Τηλ.: 2105441533 και 6977653558 e-mail: etsitop[a]otenet.gr

http://ekfeaigaleo.mysch.gr,  www.science-on-stage.eu, http://sons2017.eu, www.science-on-stage.eu/festival2017

---------------------------
*Στο  πρόγρα??α συ??ετέχουν οι  εξής  χώρες:  Αίγυπτος,  Αυστρία,  Βέλγιο,  Βουλγαρία, Γαλλία,  Γερ?ανία,  Γεωργία,  ?ανία,   Ελβετία,  Ελλάδα,  Ηνω?ένο  Βασίλειο,  Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρου?ανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία και ο Καναδάς.
---------------------------------

Το δελτίο τύπου σε pdf

Η Ελληνική αποστολή στο Debrecen