Δραστηριότητες Σχολικού Έτους 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες επιμορφωτικές ημερίδες του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω (σχολικό συγκρότημα του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (πρώην ΕΠΛ), Μίνωος και Προόδου 1, Αιγάλεω (είσοδος στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω: από Θηβών 250) είναι:

Τρίτη 3/10/2017, 11.30 -14.00, με θέματα: α) «Ενημέρωση για τα καθήκοντα του ΥΣΕΦΕ» και β) «Μικροσκόπιο και χρήση του στην παρατήρηση: φυτικών και ζωϊκών κυττάρων, πρωτοζώων, βακτηρίων και φυτικών και ζωϊκών ιστών», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας στο Γυμνάσιο,. με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό.

Τετάρτη 4/10/2017, 11.30 -14.00, με θέματα α) «Ενημέρωση για τα καθήκοντα του ΥΣΕΦΕ», β) «Ενημέρωση για τον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή στην 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2018»» και γ) «Μικροσκόπιο και χρήση του στην παρατήρηση: φυτικών και ζωϊκών κυττάρων, πρωτοζώων, βακτηρίων, φυτικών και ζωϊκών ιστών, πυρήνων μετά από ειδική χρώση, στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό. Αναβάλλεται για τις 11/10/2017, λόγω ΓΣ των ΕΛΜΕ Αιγάλεω και Περιστερίου.

Τρίτη 10/10/2017, 11.30 -14.00, με θέματα α) «Μετρήσεις μήκους – Η μέση τιμή», «Μετρήσεις χρόνου – Η ακρίβεια», «Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα», «Μέτρηση εμβαδού επιφάνειας», «Μέτρηση όγκου σώματος», «Μέτρηση πυκνότητας» και β) Διδακτική αξιοποίηση των:http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203 και https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html, για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στην A΄ και Β΄ Γυμνασίου. με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό. 

Τετάρτη 11/10/2017, 11.30 -14.00, με θέματα α) «Ενημέρωση για τα καθήκοντα του ΥΣΕΦΕ», β) «Ενημέρωση για τον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για την επιλογή στην 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2018»» και γ) «Μικροσκόπιο και χρήση του στην παρατήρηση: φυτικών και ζωϊκών κυττάρων, πρωτοζώων, βακτηρίων, φυτικών και ζωϊκών ιστών, πυρήνων μετά από ειδική χρώση, στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό. Η ημερίδα ήταν προγραμματισμένη για τις 4/10/2017, αλλά αναβλήθη λόγω ΓΣ των ΕΛΜΕ Αιγάλεω και Περιστερίου.

Τρίτη 24/10/2017, 11.30 -14.00, με θέματα: «Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις», «Ο Νόμος του Ohm», «Σύνδεση αντιστατών σε σειρά», «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών», «Διακοπή και βραχυκύκλωμα», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στην Γ΄ Γυμνασίου, με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό. Θα παρουσιαστούν πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού από το Ε.Κ.Φ.Ε. και ένα φύλλο εργασίας στο νόμο του Coulomb από τον Γεώργιο Γιαννόπουλο, φυσικό του 3ου Γυμνασίου Περιστερίου(Το φύλλο εργασίας ΕΔΩ).

Τετάρτη 25/10/2017, 11.30 -14.00, με θέματα: «Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και ωμικό καταναλωτή», «Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή», «Παρουσίαση διαφόρων μορφών ηλεκτροστατικού πεδίου με μηχανή Wimshurst», «Ποιοτική μελέτη των τριών βασικών πειραμάτων του Ηλεκτρομαγνητισμού (Oersted, Δύναμη Laplace και φαινομένου Επαγωγής Faraday)» και «Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη με πρόχειρα υλικά», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής Β΄Λυκείου (Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού) στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητές την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό και τους συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω Κ. Γκαμπρέλα, φυσικό και Χ. Γεωργόπουλο, φυσικό.  

Τρίτη 31/10/2017, 11.30 -14.00, με θέματα «Οργάνωση και ασφάλεια Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών», «Αναλύοντας το χώμα», «Μελέτη ορισμένων ιδιοτήτων των υλικών» και «Εξέταση της δυνατότητας διάλυσης ορισμένων υλικών στο νερό», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στην Β΄ Γυμνασίου. με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό. 

Τετάρτη 1/11/2017, 11.30 -14.00, με θέματα: «Μελετώντας το περιεχόμενο του χυμού του πορτοκαλιού: μια διαφορετική προσέγγιση», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στην Α΄ Λυκείου στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγήτριες την Αναστασία Ράπτη, χημικό του 2ου ΓΕ.Λ. Περιστερίου και την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό. Φύλλο εργασίας ΕΔΩ.

Τετάρτη 8/11/2017, 11.30 -14.00, με θέματα: «Νόμος του Hooke», «Μέτρηση δυνάμεων με το δυναμόμετρο», «Σύνθεση δυνάμεων», «Η έννοια της ροπής και τα αποτελέσματά της», «Το θεώρημα των ροπών για ομοεπίπεδες δυνάμεις», «Ζεύγος δυνάμεων», «Ισορροπία στερεού σώματος που μπορεί να στρέφεται γύρω από άξονα» και «Εύρεση του κέντρου βάρους σώματος με τη μέθοδο της διπλής ανάρτησης», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής A΄Λυκείου στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητές την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό και τους συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω Κ. Γκαμπρέλα, φυσικό και Χ. Γεωργόπουλο, φυσικό.  Τα αρχεία για το νόμο του Hooke εδώ και δύο εργαστηριακές ασκήσεις από τον παλαιό εργαστηριακό οδηγό εδώ.

Τρίτη 14/11/2017, 11.30 -14.00, με θέματα «Μελέτη των ευθυγράμμων κινήσεων», «Σύνθεση δυνάμεων», «Ισορροπία σημείου κάτω από την δράση συγγραμμικών δυνάμεων», «Μέτρηση δύναμης – Νόμος του Hooke», «Άνωση – Η αρχή του Αρχιμήδη», «Άνωση και βάθος», «Άνωση και βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα – Η αρχή του Αρχιμήδη», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στην Β΄ Γυμνασίου. με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό. 

Τετάρτη 15/11/2017, 11.30 -14.00, με θέματα: «Ο Arduino στο σχολικό εργαστήριο. Εφαρμογές: α) διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη, β) Πειραματική μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης και γ) προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα, μετρώντας τον χρόνο της ηχούς», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητή τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Ιωαννίνων Νίκο Παναγιωτίδη, φυσικό.

Αιτήσεις για τα καλοκαιρινά προγράμματα εκπαιδευτικών στο CERN: 1 Νοεμβρίου 2017 έως 13 Ιανουαρίου 2018. Περισσότερα: http://teacher-programmes.web.cern.ch/itp/international-teacher-programmes

Τρίτη 21/11/2017, 11.30 -14.00, με θέματα «Κατάταξη των στοιχείων στον πίνακα του Περιοδικού Συστήματος: ένα παιχνίδι με κάρτες», «Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων»,  «Αποχρωματισμός διαφόρων έγχρωμων διαλυμάτων», «Καύση βουτανίου» και Καύση παραφίνης», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στην Γ΄ Γυμνασίου, με εισηγητές την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό και τον Θ. Χριστοφίλη, χημικό του 9ου Γυμνασίου Αιγάλεω.

Τετάρτη 22/11/2017, 11.30 -14.00, με θέματα: «Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη», «Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I.», «Διαστάσεις», «Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής»,  «Γνωριμία με το εργαστήριο – Μετρήσεις, επεξεργασία δεδομένων: αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης, σημαντικά ψηφία στρογγυλοποίηση, γραφικές παραστάσεις», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στην Α΄ Λυκείου στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητές τους Κ. Γκαμπρέλα, φυσικό του 5ου ΓΕ.Λ. Αιγάλεω και Χ. Γεωργόπουλο, φυσικό του 4ου ΓΕ.Λ. Αιγάλεω. (Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φέρουν τους προσωπικούς τους υπολογιστές με εγκαταστημένο το excel ή άλλο πρόγραμμα για λογιστικά φύλλα). Τα αρχεία που παρουσιάστηκαν εδώ και ένας εργαστηριακός οδηγός που μπορείτε να πάρετε από το αποθετήριο Κάλλιπος εδώ.

Τρίτη 28/11/2017, 11.30 -14.00, με θέμα: «Επιστημονικό μνημόσυνο Ανδρέα Κασσέτα», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια, με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό.

Τετάρτη 29/11/2017, 11.30 -14.00, με θέματα: «Κατάταξη των στοιχείων στον πίνακα του Περιοδικού Συστήματος: ένα παιχνίδι με κάρτες», «Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων» και «Ηλεκτρική αγωγιμότητα υδατικών διαλυμάτων», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στην Α΄ Λυκείου στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητές την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό και τον Θ. Χριστοφίλη, χημικό του 9ου Γυμνασίου Αιγάλεω.

Σάββατο 9/12/2017, 9.00-13.30, Α΄Φάση του «Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού για την επιλογή  στην 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2018».

Τρίτη 16/1/2018, 11.30 -14.00, με θέματα: «Η μεταφορά ουσιών στα φυτά», «Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA) από φυτικούς ιστούς» και «Πρωτότυπη μέθοδος ανίχνευσης ομάδων αίματος», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας  στα Γυμνάσια, με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό. Μετά το τέλος της ημερίδας, στις 13.30, θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.

Τρίτη 23/1/2018, 11.30 -14.00, ημερίδα της Σχολικής Συμβούλου κας Χριστίνας Στεφανή για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα Γυμνάσια των Δήμων Αιγάλεω και Περιστερίου.

Τετάρτη 24/1/2018, 11.30 -14.00, ημερίδα της Σχολικής Συμβούλου κας Χριστίνας Στεφανή για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ. των Δήμων Αιγάλεω και Περιστερίου.

Σάββατο 27/1/2018, 9.00 – 14.00, Πανελλήνιος διαγωνισμός Νοτίου Ελλάδας για την 16th EUSO 2018 στο ΕΚΦΕ Αγίων Αναργύρων. Συμμετέχουν 39 ομάδες.

Κυριακή 28/1/2018, 9.30 – 14.00, Βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο διαγωνισμό για την 16th EUSO 2018 στο Ευγενίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες: https://panekfe.gr/euso/press/euso2018-plirofories-panelliniwn

Τετάρτη 31/1/2018, 11.30 -14.00, με θέματα: «Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας (g) κατά την ελεύθερη πτώση σώματος», «Προσδιορισμός του συντελεστή οριακής τριβής», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στην Α΄ Λυκείου στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητές τους Χ. Γεωργόπουλο, φυσικό του 4ου ΓΕ.Λ. Αιγάλεω και Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό, υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω. Μετά το τέλος της ημερίδας, στις 13.30, θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.

Τρίτη 13/2/2018, 11.30 -14.00, με θέματα: «Διαχωρισμός μιγμάτων», «Προσδιορισμός του σημείου βρασμού του καθαρού νερού και διαλυμάτων χλωριούχου νατρίου», «Διαπίστωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλύματος χλωριούχου νατρίου», «Παρασκευή οξυγόνου με διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου – Ανίχνευση οξυγόνου» και «Παρασκευή διοξειδίου του άνθρακα και ανίχνευσή του», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στην Β΄ Γυμνασίου, με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό.

Τετάρτη 14/2/2018, 11.30 -14.00, με θέματα: α) «Πειραματικός προσδιορισμός του γραμμομοριακού όγκου» (Πανελλήνιος διαγωνισμός 16th EUSO 2018 Νοτίου Ελλάδας) και β) «Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανίχνευση ιόντων», «Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στην Α΄ Λυκείου στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητές τους Δ. Γκατζώνα, χημικό του 6ου ΓΕ.Λ. Αιγάλεω και Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό, υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω.

Τετάρτη 21/2/2018, 11.30 -14.00, με θέματα: α) «Ζυγός Αδράνειας: Λειτουργία και Εφαρμογές» (Πανελλήνιος διαγωνισμός 16th EUSO 2018 Νοτίου Ελλάδας) και β) «Προσδιορισμός της ροπής αδρανείας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητές τους Χ. Γεωργόπουλο, φυσικό του 4ου ΓΕ.Λ. Αιγάλεω και Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό, υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω. Αρχεία ημερίδας.

Τρίτη 27/2/2018, 11.30 -14.00, με θέματα: «Ο δείκτης κόκκινο λάχανο στην όξινη και στην βασική περιοχή», «Επίδραση των διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα», «Μέτρηση του pH των διαλυμάτων ορισμένων οξέων με πεχαμετρικό χαρτί», «Το μπαλόνι που φουσκώνει.. μόνο του», «Η αντίδραση των οξέων με το μάρμαρο», «Βασικές ιδιότητες διαλυμάτων καθημερινής χρήσης», «Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση και το αντίστροφο» και «Παρασκευή χλωριούχου νατρίου», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στην Γ΄ Γυμνασίου, με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό.

Τετάρτη 28/2/2018, 11.30 -14.00, με θέματα: α) «Απομόνωση DNA από φυτικούς ιστούς», β) «Μετουσίωση των πρωτεϊνών» και «Παραγωγή αμύλου» (από το φωτόδεντρο), για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό.

Στη διεύθυνση: https://youtu.be/i0gDDer1paA μπορείτε να δείτε βίντεο από τον Πανελλήνιο διαγωνισμό Νοτίου Ελλάδας για την 16th EUSO 2018.

Τρίτη 13/3/2018, 11.30 -14.00, με θέμα: «Η Ερευνητική Μέθοδος & οι Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες στις Φυσικές Επιστήμες - Εφαρμογές», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Γυμνάσια των Δήμων Αιγάλεω και Περιστερίου, με εισηγήτρια την Σχολική Σύμβουλο ΠΕ04 κα. Χρ. Στεφανή. Οργάνωση: Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 κα. Χρ. Στεφανή, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω

Τετάρτη 14/3/2018, 11.45 -14.00, με θέμα: «Η Ερευνητική Μέθοδος & οι Δημιουργικές Εργασίες στις Φυσικές Επιστήμες - Εφαρμογές», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ των Δήμων Αιγάλεω και Περιστερίου, με εισηγήτρια την Σχολική Σύμβουλο ΠΕ04 κα. Χρ. Στεφανή. Οργάνωση: Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 κα. Χρ. Στεφανή, σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω. Τα αρχεία της ημερίδας ΕΔΩ.

Τετάρτη 21/3/2018, 11.30 -14.00, με θέματα: α) «Ρυθμιστικά διαλύματα και ρυθμιστική ικανότητα» (Πανελλήνιος διαγωνισμός 16th EUSO 2018 Βορείου Ελλάδας) και β) «Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Χημείας στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγητές τους Χρηστάκη Αντωνίου, χημικό του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω και Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό, υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω.

Τρίτη 27-3-2018, 11.30 – 14.00, με θέματα: «Διάθλαση», «Συγκλίνοντες φακοί», «Διδασκαλία της οπτικής με εργαστηριακές συσκευές καθημερινής χρήσης», «Λογισμικό ΜΑΘΗΜΑ στην διδασκαλία της οπτικής», «Λογισμικό Πανεπιστημίου Colorado στην διδασκαλία της οπτικής» και «Οπτική με το «Photonics Explorer»», για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής  στην Γ΄ Γυμνασίου, με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό.

Τετάρτη 28-3-2018, 11.30 – 14.00, με θέματα: «Παρατήρηση συνεχών – γραμμικών φασμάτων», «Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός» και «Οπτική με το «Photonics Explorer»» (περίθλαση, πόλωση κτλ), για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής στην Β΄τάξη στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., με εισηγήτρια την υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Αιγάλεω Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, φυσικό.

Το ΕΚΦΕ Αιγάλεω διοργανώνει τον «2ο Πειραματικό Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών» για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, στις 16/5/2018, 9.00 – 13.00, στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω (είσοδος στο ΕΚΦΕ Αιγάλεω από Θηβών 250, Αιγάλεω). 34 μαθητές από τα σχολεία: 2ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αιγάλεω, 2ο Γυμνάσιο Περιστερίου, 5ο Γυμνάσιο Περιστερίου και 7ο Γυμνάσιο Περιστερίου, θα διαγωνιστούν σε πειραματικά θέματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά.