Κινήσεις Δυνάμεις Ισορροπία

«Μελέτη των ευθυγράμμων κινήσεων»

Θέση

Θέση-αξιολόγηση

Διανυσματικά ? μονόμετρα ? αξιολόγηση

Μετατόπιση

Μετατόπιση - Άσκηση

Τροχιά

Μέση ταχύτητα

Μετατροπή μονάδων

Η μέση διανυσματική ταχύτητα

Ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις

Διαγράμματα την ΕΟΚ-1

Διαγράμματα την ΕΟΚ-2

Ευθύγρ. ομαλή και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση μέσα από διαγράμματα x-t και v-t

Ευθύγραμμη ομαλή και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

 

«Σύνθεση δυνάμεων»

Κάθετη αντίδραση

Αλληλεπίδραση κατά τη σύγκρουση σωμάτων

Ο νόμος του Hook

Λειτουργία του δυναμόμετρου

Μέτρηση δύναμης με ελατήριο

Σχεδιάστε δυνάμεις σ? ένα video της επιλογής σας

Έννοια της δύναμης - Άσκηση

 

«Ισορροπία σημείου κάτω από την δράση συγγραμμικών δυνάμεων»

Η βαρυτική δύναμη

Βάρος και ύψος

Τριβή

Δυνάμεις Τριβής και Αντίστασης

Σχεδιασμός του βάρους

Κάθετη αντίδραση σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο

Σχεδιασμός της τριβής

Τάση νήματος

Σχεδίαση δυνάμεων - Άσκηση

Πρακτική στη σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων

Συνισταμένη δύο ομοεπιπέδων δυνάμεων

Ανάλυση δύναμης σε κεκλιμένο επίπεδο

Ανάλυση βάρους σε συνιστώσες

Δυνάμεις και κίνηση

Αδράνεια

Ισορροπία δυνάμεων

Νεύτων

Τραβώντας ένα ύφασμα κάτω από το ποτήρι

Δύναμη, μάζα και επιτάχυνση

Βάρος και μάζα

Αυτοαξιολόγηση στον τρίτο νόμο του Νεύτωνα

Εννοιολογικός χάρτης: Δύναμη