Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο 2019

Φυσικές επιστήμες στο προσκήνιο για το 2019.

Ανακοίνωση: 10οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών